default_top_notch
default_setNet1_2
ad34

과학기술정보통신부

기사승인 2019.11.29  11:39:35

공유
default_news_ad1

△과학기술정보통신부 인사발령(2019년 11월 28일자)

    - 실장급 임용 

     ▲ 우정사업본부장 박종석 

    - 국장급 전보 

     ▲ 국제협력관 정희권 

     ▲ 소프트웨어정책관 송경희 

    - 국장급 승진 

     ▲ 방송진흥정책관 송재성 

     ▲ 전남지방우정청장 조해근

    - 과장급 전보 

     ▲ 국제협력총괄담당관 이충원 

     ▲ 다자협력담당관 최성준
 

박경일 robot@irobotnews.com

<저작권자 © 로봇신문사 모바일 무단전재 및 재배포금지>
default_news_ad4
ad49
default_side_ad1
ad42
ad62
ad63
ad65
ad44

인기기사

ad56
ad58
ad57

포토

1 2 3
set_P1
ad60
ad74
default_main_ad1
default_setNet1_1

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_setNet2
ad36
default_bottom
#top
default_bottom_notch