default_top_notch
default_setNet1_2
ad34

방위사업청

기사승인 2019.07.10  10:24:38

공유
default_news_ad1

△ 방위사업청 인사발령 (2019년 7월 9일자)

    - 부이사관 승진 

     ▲ 방위사업정책과장 윤창문 

    - 과장급 전보 

     ▲ 국제협력총괄담당관 이형석 

     ▲ 특수함사업팀장 정재민 

     ▲ 국제부품계약팀장 손정은 

     ▲ 일반장비계약팀장 한상설 

     ▲ 지상유도무기원가분석팀장 조용균 

     ▲ 기술보호과장 전준범 

     ▲ 기술심사과장 엄성윤 

     ▲ 합동지휘통제감시사업팀장 조우현 

     ▲ 대화력사업팀장 김상희 

     ▲ 전투장비사업팀장 김달원 

     ▲ 고속함사업팀장 박광운 

     ▲ 유도무기계약팀장 윤여진

박경일 robot@irobotnews.com

<저작권자 © 로봇신문사 모바일 무단전재 및 재배포금지>
default_news_ad4
ad49
default_side_ad1
ad42
ad62
ad63
ad65
ad44

인기기사

ad56
ad58
ad57

포토

1 2 3
set_P1
ad60
ad74
default_main_ad1
default_setNet1_1

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_setNet2
ad36
default_bottom
#top
default_bottom_notch